Menu

Handicapture

 

Turen udfres i handicapbus med dansk rejseleder. Alle hoteller er med vrelser indrettede til handicappede. Det er muligt at bytte rundt p evt. ture.

For yderligere information, datoer og priser kontakt os venligst direkte.
Turplan 14 dage Nord vest Thailand.

Dag 1: Ankomst Bangkok lufthavn ca. 14.00-15.00
Check-in hotel Bangkok ca. 16.30
Aftensmad og afslapning p hotel.
Dag 2: Afgang kl. 9.00 mod Chiang Mai. Krsel 8 timer plus pauser og frokost.
Ankomst 19.00 til hotellet i Chiang mai. Check-in.
Afslapning og spisning hotel.
Dag 3-4: Afslapning Hotel.
Handicap venlig pool med rampe.
Restauranten har den lkreste buffet med Sushi/brd/vegetar/salat/thaimad/dessert-bar til den nette pris af 50 kr.
Dag 5: Afg. 9.00. til bjergtempel med udsigt over hele Chiang Mai. Flere gange dagligt er der opvisning i traditionelle thai danse.
Let frokost ved tempel. Handicaptoilet forefindes.
Eftermiddagen afsluttes med besg ved tempelruin I centrum af Chiang Mai. Handicaptoilet forefindes.
Kretid ialt 2 timer.
Dag 6: Afg. 9.00 til tigerfarm. Mulighed for at komme ind og kle tigrene p maven. De er fra 2-16 mneder gamle og ikke bedvede!
Frokost ved tigerfarm. Handicaptoilet forefindes.
Eftermiddagen benyttes til at besge det, efter sigende, strste elefantshow i Asien.
Elefanterne maler og spiller bold.
Mulighed for en ridetur. De er vant til handicappede. Bde elefanterne og medhjlperne.
Dag 7: Afg./check-ud kl 10.00 mod Chiang Rai. Ankomst ca. 13.30 til hotellet. Frokost undervejs. Resten af dagen afslapning.
Dag 8-9: Afslapning p hotel/pool/park. Poolen har rampe til krestol.
Dag 10: Afgang 9.00 til Mae Salong. En lille idyllisk bjerglandsby med themarker og dejlig natur. Frokost i fransk/thai cafe p bjerget. Handicaptoilet forefindes.
Tempel besg. Krigsmuseum(kina). Hjemkomst hotel ca. 16.00
Dag 11: Afslapning
Dag 12: Afgang kl 10 til Karen Landsby(Long neck). Frokost undervejs. Hjemkomst ca. 15.00.
Dag 13: Afgang/check-ud kl 9.00. Ankomst Bangkok ca. 19.00. Spisning p hotel.
Dag 14: Sightseeing Bangkok formiddag(ancient city). Eftermiddag afslapning og pakning. Aften flodsejlads med spisning. Derefter afgang til lufthavn.

1-2 eller 3 ugers afslapning ved River Kwai.

Nyd en afslappende ferie p et lkkert resort ved flodbredden. Hotellet har flere handicapvrelser, lkker restaurant og dejlig swimmingpool med rampe for handicap badestol.

Udflugtsture til Vandfald, Krigsmuseum og Kirkegrd. Oldtidsmuseum og tigertempel.

F.eks 2 uger med hotel, udflugtspakke og transfer.
Pris for 2 personer i dobbeltvrelse
Kun 10960 eksl. flybillet.
Handicap Tours

 

The tours are performed in handicapbus and with Danish tour guide. All hotels have rooms equipped for handicapped. It is possible to swap any tours.

For further information, dates and prices please contact us directly.

Tour schedule 14 days Northwest Thailand.

Day 1: Arrival Bangkok airport approx. 14:00 to 15:00.
Check-in hotel Bangkok approx. 16.30.
Dinner and relaxation at the hotel.
Day 2: Departure at. 9:00 to Chiang Mai. Driving eight hours, plus breaks and lunch.
19:00 Arrival to hotel in Chiang mai. check-in.
Relaxing and eating hotel.
Day 3-4: Relaxing Hotel.
Disability-friendly pool with ramp.
The restaurant has the most delicious buffet with Sushi / bread / vegetarian / salad / thaifood / dessert for the price of 10 Euro.
Day 5: Dep. 9.00. to the mountain temple overlooking the whole Chiang Mai. Several times a day is show of traditional Thai dance.
Light lunch at the temple. Disabled toilets are located.
The afternoon ends with visits to the temple ruins in the center of Chiang Mai. Disabled toilets are located.
Total running time 2 hours.
Day 6: Dep. 9:00 to tiger farm. Ability to enter and pet tigers in the stomach. They are from 2-16 months old and not drugged!
Lunch at the tiger farm. Disabled toilets are located.
Afternoon used to visit, reportedly, the biggest elephant show in Asia.
Elephants painting and play ball.
Chance of a ride. They are accustomed to people with disabilities. Both elephants and assistants.
Day 7: Dep. / check-out till 10:00 at Chiang Rai. Check around. 13:30 to hotel. Lunch en route. The rest of the day relaxing.
Day 8-9: Relaxing on the hotel / pool / park. The pool has ramp for wheelchair.
Day 10: Departure 9.00 to Mae Salong. A small idyllic mountain village with thefields and beautiful scenery. Lunch at French / Thai cafe in the mountains.Disabled toilets are located.
Temple visits. War Museum (China). Return hotel approx. 16.00
Day 11: Relax
Day 12: Departure at 10 to Karen Village (Long Neck). Lunch en route. Return approx. 15:00.
Day 13: Departure / check-out at 9:00. Arrival Bangkok approx. 19:00. Eating at the hotel.
Day 14: Sightseeing Bangkok morning (ancient city). Afternoon relax and pack. Evening river cruise with dinner. Then, departure to airport.

1 to 2 or 3 weeks of relaxation at the River Kwai.

Enjoy a relaxing vacation at a nice resort on the riverfront. The hotel has several handicap rooms, nice restaurant and nice pool with a ramp for handicap bath chair.

Tour Trips to Waterfalls, War Museum and Cemetery. Prehistoric Museum and the tiger temple.

For example two weeks with hotel, tour package and transfer.
Price for 2 persons in double room
Only 1895 Euro excl. airfare

195,724 Unikke besg